Prodaja

Učinkovit in standardiziran prodajni proces, ki bo z merljivimi vmesnimi rezultati dosegal zastavljene prodajne cilje.
Imejte strošek prodaje v končni ceni izdelka vedno na dosegu roke.

Načrtovanje

Načrtujte klice, sestanke, videoklice in ostale prodajne aktivnosti celovito in iz ene same dostopne točke. Zagotovite, da pomembne aktivnosti ne bodo pozabljene, podvojene ali kako drugače spregledane, saj takšne napake neposredno vplivajo na vaše prodajne rezultate.

Agilnost

Zagotovite, da ponudba pride do kupca hitro in učinkovito. Avtomatizirajte postopke pridobivanja ponudb in dovolite, da si kupci sami izdelajo ponudbe.

Natančnost

Imejte vpogled v razmerja med nabavnimi in prodajnimi cenami ter se tako izognite prodaji izdelkov, ki niso dobičkonosni ali imajo predolge dobavne roke.

Digitalni kanali

Ustvarite nove digitalne prodajne kanale in dosežite nova tržišča ter kupce.

Sledljivost

Izdelajte profile kupcev in optimizirajte poprodajne aktivnosti ter tako povečajte prodajo. Omogočite tudi neprodajnemu kadru, da izvaja poprodajne aktivnosti.

Transparentnost

Omogočite kupcem vpogled v celoten prodajno – logističen proces in z učinkovitimi reklamacijskimi postopki dvignite njihovo zadovoljstvo.

Analiza

Primerjajte prodajne rezultate po različnih dimenzijah, izmerite dolžino prodajnih ciklov, uspešnost posameznih trgov in prodajnikov ter z zbranimi podatki naredite prodajni proces bolj vitek.

Povezana digitalizacija

Za čim boljšo pripravo na digitalno preobrazbo povežite prodajo z nekaterimi drugimi digitalnimi vsebinami.

Prodajnemu kadru omogočite vpogled v statuse naročil svojih strank ne da bi ob tem obremenjeval proizvodne procese.

Vsem deležnikom omogočite v realnem času kjerkoli, kadarkoli in preko katerekoli naprave, dostop do datumov dostave za prejetje ponudb oz. naročil.

Ugotovite, katere so tiste marketinške aktivnosti in kampanje, ki so ustvarile največ najboljših strank.

V proces nabave samodejno, na podlagi potrjenih naročil in proizvodnih procesov, prejmite izračunane materialne potrebe v prihodnosti.

Vpeljite standardiziran proces baze znanja, ki omogoča, da je kader maksimalno pripravljen na “mrzle klice”, “follow up” pogovore, predstavitve (na daljavo in v živo), zaključne pogovore, izgovore strank in podobno.

Začnite z digitalno preobrazbo še danes

Zaupa nam več kot 100 podjetij vseh velikosti in panog