Povezana digitalizacija

Temeljni kamen digitalne preobrazbe.
Tom PIT.connected zagotavlja 100% povezano digitalizacijo.

Kaj je povezana digitalizacija?

Povezana digitalizacija zagotavlja povezljivost poslovnih procesov. S povezljivostjo zagotovimo pretočnost informacij, ki je ključna za doseganje ciljev digitalne transformacije.

Nekaj primerov nepovezane digitalizacije:
  • Če nimamo stroškovnika človeških virov, ki se praviloma nahaja v kadrovskem segmentu, ne moramo izračunati stroška proizvoda v proizvodnji.
  • Če nismo priklopljeni na stroje, ne moremo računati njihove učinkovitosti.
  • Če spletna trgovina ni povezana s skladiščem, nimamo ažurnih zalog.
  • Imamo CRM, vendar ni povezan s planiranjem v proizvodnji. Kako bomo izdajali ponudbe? Oziroma, kako se bomo digitalno transformirali tako, da si bodo ponudbe lahko uporabniki izdelali sami, brez vaše vpletenosti?

Takšna digitalizacija ni smiselna, saj razen stroškov ne prinaša ničesar.

Zakaj povezana digitalizacija?

Digitalna preobrazba se razteza čez vaše celotno podjetje, skozi vse procese, zaposlene, stranke, trg in vse ostale deležnike, ki so tako ali drugače povezani z vašimi poslovnimi procesi.

Digitalna preobrazba spreminja kulturo vašega podjetja, način razmišljanja, obnašanja, odnosa do tržišča in kupcev. Zanjo torej potrebujete podatke vseh digitalnih vsebin, kar pomeni, da jih morate tako ali drugače povezati.

S povezano digitalizacijo boste tako sprostili pretok informacij med procesi in omogočili vpeljavo digitalne preobrazbe.

Informacijski silosi

Informacijski silosi so sistemi, ki bodisi niso povezljivi z ostalimi sistemi, bodisi za to obstaja omejen nabor vmesnikov. Omejen nabor vmesnikov imajo tipično vsi SaaS ponudniki. Informacijski silosi onemogočajo povezano digitalizacijo in posledično tudi digitalno preobrazbo.

Klasičen pristop

Pri klasičnem pristopu boste vsako rešitev povezali z drugo. Na primer, ERP sistem boste povezali s proizvodnjo. Skladišče boste povezali z ERP in proizvodnjo. Mikroplaniranje boste povezali s proizvodnjo in ERP. Nato pride še CRM, ki mora biti povezan s celotno logistiko, pa dokumentni sistem, pa sistem vodenja projektov in tako naprej.

Ugotovili boste, da sploh nimate dovolj denarja, da bi vse procese zadovoljivo povezali. Za vsako povezovanje boste namreč porabili od nekaj tisoč do nekaj 10.000 €. Lahko obupate, lahko pa ignorirate pomembnost povezljivosti in se v digitalno preobrazbo zapodite na vse ali nič. V obeh primerih bo digitalna preobrazba spodletela.

Tom PIT.connected zagotavlja 100% povezano digitalizacijo, saj so digitalne vsebine Tom PIT že avtomatično povezane in na voljo za digitalno preobrazbo. Problematiko povezovanja vsebin lahko torej v celoti zanemarite.

Vsebine po meri

V procesu digitalne preobrazbe boste dodajali mnogo digitalnih vsebin, ki so specifične samo vašemu poslovnemu okolju, zato je še posebej pomembno, da so obstoječe digitalne vsebine že povezane. V nasprotnem primeru bo potek digitalne preobrazbe počasen, drag in bo predstavljal visoko tveganje, saj v primeru nezmožnosti povezovanja digitalna preobrazba ne bo prinesla nobene dodane vrednosti.

Kaj pa, če želite obstoječe vsebine obdržati?

Tudi na to smo pomislili. Zavedamo se, da nekaterih digitalnih vsebin ni mogoče menjati, vsaj čez noč ne. Zato lahko obstoječe vsebine obdržite, saj se Tom PIT odlično povezuje z mnogimi ponudniki, kot sta na primer SAP in Salesforce.

Skozi čas boste nato sami ugotavljali, kaj se vam bolj splača: plačevati visoke letne licenčnine in vzdrževalne pogodbe ali postopoma prehajati na brezplačne digitalne vsebine Tom PIT.connected.

Vi določate pogoje in tempo, mi vam sledimo.

Začnite z digitalno preobrazbo še danes

Zaupa nam več kot 100 podjetij vseh velikosti in panog