Projekti

Upravljajte s projekti učinkovito, fleksibilno in enostavno: naj se vaš sistem prilagaja potrebam projekta in ne obratno.

Dostopnost

Omogočite vsem članom ekipe, da do podatkov, zapisov, dnevnikov, statusa, morebitnih težav in napredka projekta dostopajo kjerkoli in kadarkoli ter na ta način izboljšajte njihovo komunikacijo in zagotovite nemoten pretok vseh informacij.

Spremljanje

Učinkovito koordinirajte delo ekipe in spremljajte potek projekta od procesa načrtovanja do faze dokončanja ter zaznajte morebitne napake, še preden bi lahko le-te postale usodne.

Vpogled/nadzor

Vzpostavite nadzorni sistem vodenja projektov in (tudi strankam) omogočite vpogled v posodobitve stanja projekta v realnem času.

Učinkovitost

Optimizirajte proces odločanja in načrtovanja. Ker boste vse pomembne podatke o projeku našli na enem mestu, se bo čas pomembnih odločitev znatno skrajšal.

Celovitost

Omogočite celovito izvajanje projektnih nalog. Zagotovite, da lahko celotna projektna ekipa sodeluje pri načrtovanju projektov, dodeljevanju nalog, spremljanju poteka dela, razvoju projekta itd.

Mitigacija

Neustrezni rezultati in napake, ki projekt ovirajo, zahtevajo takojšnje ukrepanje. S pomočjo digitaliziranega projektnega sistema lahko izboljšate strategije za zmanjšanje tveganj in z razpoložljivih virov črpate učinkovite rešitve v realnem času.

Prilagodljivost

Obstaja več načinov za upravljanje posameznega projekta. S Tom PIT.connected boste samodejno oblikovali svoj potek dela tako, kot najboljše deluje za vašo ekipo - za kateri koli projekt, proces ali stranko.

Povezana digitalizacija

Upravljanje projektov povežite z nekaterimi drugimi digitalnimi vsebinami in se tako čim boljše pripravite na digitalno preobrazbo.

Dostopajte do tehnične dokumentacije, pogodb in naročil na enostaven ter učinkovit način, kjerkoli in kadarkoli.

Naloge in zadolžitve ekipe koordinirajte in načrtujte tako, da vsak član projekta točno ve, kaj kdo počne v tistem trenutku.

Imejte nadzor nad tem, kaj kdo dela, kdaj, kako dolgo in na kakšen način. Podajajte ustrezne povratne informacije in poskrbite za kakovostno izvedbo projektnega dela.

Začnite z digitalno preobrazbo še danes

Zaupa nam več kot 100 podjetij vseh velikosti in panog