Digitalno delovno mesto

Tehnologija spreminja način, kako delamo, razmišljamo in se vedemo.
Z vpeljavo Tom PIT.connected boste avtomatično uvedli tudi digitalna delovna mesta.

Kaj je digitalno delovno mesto?

Digitalno delovno mesto združuje delovne procese zaposlenih v enovit ekosistem, ki je prilagojen za vsakega zaposlenega posebej. Cilj takega delovnega mesta je olajšanje dostopnosti do informacij ter izboljšanje komunikacije.

Agilna metodologija omogoča usmerjenost informacij proti uporabnikom. Namesto, da uporabniki iščejo in zahtevajo informacije, se informacije, ki posamezne uporabnike zanimajo, avtomatično dostavljajo na njihovo digitalno delovno mesto.

Dostopnost

Informacije so dostopne s katerekoli naprave, kadarkoli in od kjerkoli. Dobesedno. Uporabnikom pravzaprav niti ni potrebno iskati informacij, saj le-te ob nastanku same najdejo njih.

Učinkovitost

Z vpeljavo digitalnega delovnega mesta boste dramatično povečali učinkovitost zaposlenih in izboljšali njihovo vsesplošno zadovoljstvo.

Odzivnost

Z digitalnimi delovnimi mesti boste povečali odzivnost tako znotraj podjetja, kot tudi v odnosih do vaših kupcev in tržišča.

Vse pripravljeno

Z uporabo Tom PIT.connected pravzaprav vpeljujete tudi digitalna delovna mesta, saj Tom PIT združuje procese in komunikacijske kanale v enovit sistem, ki uporabnikom zagotavlja vse potrebne informacije za njihovo vsakdanje delo.

Začnite z digitalno preobrazbo še danes

Zaupa nam več kot 100 podjetij vseh velikosti in panog