Kvaliteta

Zagotovite kvaliteto vaših izdelkov in storitev z avtomatiziranimi in nadzorovanimi postopki kakovosti v vseh fazah in procesih.

Nadzorovano

Zagotovite nadzorovano preverjanje kvalitete z vnaprej predpisanimi procesi in kontrolnimi točkami. Ne dovolite, da zaposleni preverjajo kvaliteto takrat, ko imajo čas, ampak naj so procesi tisti, ki določajo, kdaj in kje se kontrola kakovosti izvaja.

Učinkovitost

Zagotovite avtomatičen zajem meritev iz naprav in strojev ter prihranite čas operaterjem ter zamudnim in nepotrebnim ročnim prepisovanjem meritev, ki so pogosto vzrok napak

Ažurnost

Zagotovite, da bodo rezultati kontrole kvalitete našli ustrezne ciljne osebe hitro in nedvoumno.

Mitigacija

Neustrezni rezultati kvalitete zahtevajo čimprejšnjo reakcijo. Zmanjšajte izgube s takojšnjim ukrepanjem in z analizami zagotovite preventivno izboljšanje kvalitete.

Avtomatizem

Ne dovolite, da vam priprava dokumentacije jemlje dragocen administracijski čas. S Tom PIT.connected bo vsa dokumentacija v povezavi s kvaliteto na voljo avtomatično in takoj.

Dostopnost

Omogočite strankamm, da same dostopajo do željene oz. zahtevane dokumentacije in na ta način izboljšajte njihovo uporabniško izkušnjo ter prihranite čas, potreben za posredovanje dokumentov.

Skladnost

Z vpeljavo LEAN in ostalih metodologij se pojavljajo nove zahteve na področju kvalitete. S Tom PIT.connected boste vedno skladni z vsemi metodologijami in regulativi.

Povezana digitalizacija

Za čim boljšo pripravo na digitalno preobrazbo povežite kvaliteto z nekaterimi drugimi digitalnimi vsebinami.

Povežite digitalne kontrolne liste na proizvodne naloge in med procesi izvajanja avtomatično zahtevajte izpolnjevanje le-teh.

Zagotovite, da bodo preventivni in kurativni vzdrževalni nalogi vsebovali kontrolne liste, ki bodo zagotavljale uspešnost in pravilnost opravljenega dela.

Zagotovite vhodne in izhodne kontrole s predpripravljenimi kontrolnimi listami.

Omogočite surovine, polizdelke in končne izdelke v proizvodnji šele po tem, ko so odobreni s strani kontrole kvalitete.

Zagotovite dokumentacijo o kontrolnih listih od vhodne kontrole, procesne kontrole in končne kontrole izdelka ter pakiranja in montaže za vsako serijo izdelka.

Začnite z digitalno preobrazbo še danes

Zaupa nam več kot 100 podjetij vseh velikosti in panog