Stranke

Strankam omogočite večkanalno podporo, učinkovito jih spremljajte in načrtujte opravila, povezana z njimi.

Transparentnost

Z zahtevami in naročili kupcev, samo izdajo izdelka in vso potrebno proizvodno dokumentacijo upravljajte transparentno ter učinkovito.

Standardiziranost

Vpeljite centraliziran in standardiziran način upravljanja z naročili ter sistem potrjevanja naročil glede na vsebino, kategorijo izdelkov in njihovo vrednost.

Vpogled

Dostopajte do stanja naročil s strani prodajnega kadra ali kupcev v realnem času kjerkoli in kadarkoli.

Povezljivost

Znotraj podjetja omogočite učinkovit pretok informacij brez zakasnitev tudi ob delu na daljavo oziroma na terenu in samodejni pretok podatkov glede na dokumente dobavnic in izdajnic.

Analiza

V poslovni proces vpeljite analitiko prejema naročil kupcev glede na različne dimenzije, izdelke (oz. kategorije izdelkov), trge, časovna obdobja, prodajni kader itd.

Nadzor

Imejte enostaven vpogled v spreminjanje cen izdelkov in vpliv marketinških akcij na potrjena naročila.

Agilnost

Definirajte specifične zahteve strank že na začetku poslovnega procesa in jih učinkovito spremljajte skozi celoten proizvodno – logističen proces.

Povezana digitalizacija

Za čim boljšo pripravo na digitalno preobrazbo povežite stranke z nekaterimi drugimi digitalnimi vsebinami.

Proizvodni nalogi so prilagojeni posameznim potrebam in zahtevam strank.

Načrtovanje je prvi prejemnik potrjenih naročil. Hkrati pa proces omogoča, da prodajni kader dobi informacijo, kdaj je mogoče zadostiti potrebam strank.

Na podlagi potrjenih naročil nabava v realnem času prejme zahteve po virih, ki so potrebni za izpolnitev naročil.

Informacije o naročilih kupcev, vsa prodajna dokumentacija, statusi naročil in ostale informacije so dostopne prodajnemu kadru ali preko digitalne vstopne točke.

Začnite z digitalno preobrazbo še danes

Zaupa nam več kot 100 podjetij vseh velikosti in panog