Viri

Upravljajte z vsemi viri v podjetju centralizirano.

Transparentnost

S Tom PIT.connected boste v vsakem trenutku vedeli kdo dela kaj, kaj je delal pred tem in kaj bo delal naprej, koliko časa ter kje. Primerjali boste posameznike, skupine in oddelke ter ugotavljali ozka grla.

Načrtovanje

Pomen upravljanja z viri je v načrtovanju aktivnosti in beleženju porabljenega časa. S Tom PIT.connected boste načrtovanje virov vpeljali v vse poslovne procese in na vseh nivojih v podjetju.

Časovnica

S pomočjo časovnic boste tako vi kot tudi vaši uporabniki imeli nedvoumen in učinkovit vpogled v seznam opravil, ki jih posameznik mora opraviti oz. gledano v preteklost, v seznam opravil, ki niso bila opravljena pravočasno.

Opravljeno delo

Opravljeno delo je lahko načrtovano ali nenačrtovano. Lahko je opravljeno v predvidenem obsegu ali ne. S Tom PIT.connected boste imeli jasno sliko v razmerja med načrtovanimi in nenačrtovanimi aktivnostmi, učinkovitostjo posameznega vira in podobno.

Analiza

Primerjajte učinkovitost posameznih virov po različnih dimenzijah, kot so delovna mesta, stroji, izmene in podobno. Iz razmerij med načrtovanim in nenačrtovanim delom ter iz drugih kazalcev boste lahko kontinuirano optimizirali poslovanje.

Nadzor

Nadzorujte prisotnost na delu v povezavi s prisotnostjo na delovnem mestu in identificirajte možnosti za izboljšave hitro ter učinkovito.

Povezljivost

Povežite procese z matriko usposobljenosti in omogočite avtomatično prijavo na delovna mesta z različnimi komunikacijskimi tehnologijami.

Povezana digitalizacija

Za čim boljšo pripravo na digitalno preobrazbo povežite vire podjetja z nekaterimi drugimi digitalnimi vsebinami.

Omogočite prijave na delovno mesto samo virom, ki jih predpisujejo procesi.

Vpeljite samodejno določanje najbolj primernih virov za izvedbo vzdrževalnih nalog.

Združite upravljanje s prisotnostjo zaposlenih s samodejnim iskanjem zamenjav in vpeljite samodejno komunikacijo ob menjavah.

Začnite z digitalno preobrazbo še danes

Zaupa nam več kot 100 podjetij vseh velikosti in panog