Vzdrževanje

Z vpeljavo preventivnega vzdrževalnega plana in z merjenjem kurativnih vzdrževalnih posegov spoznajte resničen strošek vašega vzdrževanja.

Poznavanje stroškov

Pridobite informacije o vhodnem materialu, uporabljenem času ljudi, strošku orodja in opreme ter o uporabljenih energentih.

Nadzor

Z vpeljavo naprednih brezstičnih tehnologij vpeljite nadzor nad zalogo rezervnih delov in drugega potrošnega materiala.

Učinkovitost

Za vsako preventivno ali kurativno aktivnost vpeljite digitalni vzdrževalni nalog, preko katerega se spremlja delo notranjih in zunanjih izvajalcev.

Odzivnost

Preko povezanih procesov in samodejnega prenosa sporočil izmerite in optimizirajte odzivne čase, čas pristopa k odpravi napake ter čas dejanske odpravitve napake.

Vpogled/kronologija

Omogočite dostop do dokumentacij proizvajalca, standardnih operativnih postopkov (SOP dokumentov) ter pretekle aktivnosti za izbrano opremo kjerkoli, kadarkoli in komurkoli.

Celovitost

Opustite papirnato dokumentacijo in Excel preglednice za izvajanje (vitkih) LEAN metodologij.

KPI

Vpeljite kazalnike, ki predstavljajo razmerje med preventivo in kurativo ter prisotnostjo na delovnem mestu in dodeljenostjo na vzdrževalne naloge ter uspešnostjo izvedbe.

Povezana digitalizacija

Za čim boljšo pripravo na digitalno preobrazbo povežite vzdrževanje z nekaterimi drugimi digitalnimi vsebinami.

Omogočite samodejno kreiranje vzdrževalnih nalogov glede na zastoje v proizvodnem procesu in hitrejšo aktivacijo vdrževalne ekipe.

Upravljajte z minimalno in maksimalno zalogo ter brezžično spremljajte več vrednih orodij ter druge opreme.

Vpliv preventivnih vzdrževalnih nalogov na mikroplaniranje proizvodnje in vpliv kurativnih vzdrževalnih nalogov na trenutno izvajanje mikro-planiranja.

Omogočite samodejno ustvarjanje nabavnih potreb potrošnega materiala brez dodatnih sporočanj preko telefona ali elektronskih sporočil.

Kontroli kvalitete zagotovite samodejno sporočanje rezultatov izvajanja vzdrževalnih nalogov o morebitnih odstopanjih v operativnih procesih.

Začnite z digitalno preobrazbo še danes

Zaupa nam več kot 100 podjetij vseh velikosti in panog