Načrtovanje

Načrtujte poslovne procese in tako optimizirajte vzdrževanje, proizvodnjo, uporabniško podporo, marketing ter celotno poslovanje.

Učinkovitost

Zagotovite natančno poznavanje stanja in optimalnega mikro-planiranja vseh proizvodnih virov (materiali, proizvodna oprema, operaterji) ter tako povečajte učinkovitost posameznih operativnih procesov.

Optimizacija

Optimizirajte število naročil in tako načrtujte lansiranje proizvodnih nalogov po najučinkovitejši poti.

Vizualizacija

S pomočjo mikro-planiranja boste pridobili vizualni vpogled v realnost postavljenih normativov in v tiste dogodke, ki onemogočajo doseganje normiranih rezultatov.

Sistematičnost

Omogočite sistematizirano strukturo dimenzij in pravil, s pomočjo katere boste lahko oblikovali vrstni red izvedbe v proizvodnji.

Ažurnost

Ugotovite in določite najbolj primeren čas za izvedbo preventivnih vzdrževalnih del.

Avtomatičnost

Zagotovite samodejni izračun proizvodnih poti glede na postavljene proizvodne roke, pričakovane povprečne zamude, optimalno učinkovitost in postavljene roke proizvodnje.

Povezanost ali dostopnost

Zagotovite, da je ključno znanje (npr. lansiranje proizvodnje) zaposlenim dostopno kjerkoli in kadarkoli. S Tom PIT.connected bo predaja znanja potekala na učinkovit in enostaven način.

Povezana digitalizacija

Načrtovanje povežite z nekaterimi drugimi digitalnimi vsebinami in se tako čim boljše pripravite na digitalno preobrazbo.

Samo mikro-plan lahko poda dovolj natančne materialne potrebe za zagotavljanje dostave materiala na proizvodno lokacijo ob pravem času in v optimalni količini.

Zagotovite samodejni razpored operacij po delovnih mestih glede na posamezen mikro-plan. Ponudite možnost »real time« pogleda izvajanja proizvodnje glede na načrt v prihodnosti.

V proces mikro-planiranja vključite preventivni načrt proizvodne opreme in ugotovite vpliv kurativnih vzdrževalnih del na samo izvedbo načrta.

Omogočite oddaljeni dostop do izvedbe naročil za stranke.

Vpeljite simulacijo porabe vhodnih materialov v prihodnosti, naročanje storitev kooperantov in samodejne izračune rokov glede na plan ter njihovo dejansko izvajanje.

Začnite z digitalno preobrazbo še danes

Zaupa nam več kot 100 podjetij vseh velikosti in panog