Najpopolnejši ERP na planetu.

En sistem. Celotno poslovanje.

Digitalne vsebine Tom PIT.connected sestavljajo najsodobnejši ERP sistem na tržišču, ki pokriva vse ključne procese v podjetju. Elektronski proizvodni nalogi, vodenje skladiščnih zalog, izdajanje računov in naročila dobaviteljem so le nekateri primeri digitalnih vsebin.
S skoraj 400 predpripravljenimi digitalnimi vsebinami boste digitalizirali celotno poslovanje.
Kaj je ERP?

Mnogi si pod kratico ERP predstavjajo računovodski program. To seveda ne drži, saj se ERP sistem ukvarja z upravljanjem procesov na nivoju celotnega podjetja, od nabave, prodaje, marketinga, logistike, proizvodnje, kvalitete in še mnogimi drugimi.

Kaj je sodoben ERP?

Sodoben ERP je celovit, 100% prilagodljiv in povezljiv sistem digitalnih vsebin, s katerimi si pomagamo pri poslovanju. Tako postavljen sistem je osnova za digitalno preobrazbo.

Kaj je Tom PIT.connected?

Tom PIT.connected je več kot samo sodoben ERP. Je platforma, ki omogoča, da vaša digitalizacija in digitalna preobrazba rasteta skupaj z vami. S platformo lahko hitro digitalizirate ključne procese v podjetju, nato pa jih postopno prilagajate in dodajate svoje.

Kaj je vključeno?

Ne pozabite, vse digitalne vsebine so odprtokodne in brezplačne. Brez licenčnin. Brez omejitev.

Super, ne?

Marketing

Postanite bolj odzivni s sodobnimi marketinškimi orodji in prehitite konkurenco. Sledite in analizirajte marketinške kampanje ter izboljšajte pretvorbo potencialnih strank v dejanske.

Načrtovanje

Načrtovanje je prva faza vsakega delovnega procesa in mnogokrat tudi najpomembnejša. Optimizirajte proizvodne procese, racionalizirajte vzdrževanje, izboljšajte uporabniško podporo, zmanjšajte stroške marketinga in postavite poslovanje na višji nivo na vseh ostalih segmentih v podjetju.

Stranke

Razumevanje strank je ključna sestavina uspešnega podjetja. Stranke boste najbolje razumeli, če boste povezali vse procese v celoto: od marketinga, nabave, proizvodnje, skladišča, prodaje do ostalih segmentov ter se evolucijsko digitalno preobrazili.

Dokumenti

Združite procese dinamičnih in statičnih dokumentov v nadzorovane postopke in uvedite verzioniranje in sledljivost sprememb na vseh nivojih v podjetju. Zagotovite varnost in arhiviranje v vseh procesih v podjetju.

Nabava

Izkoristite povezano digitalizacijo in avtomatizirajte nabavno verigo ter tako skrajšajte dobavne roke, optimizirajte zaloge in dvignite kakovost izdelkov in storitev.

Proizvodnja

Imejte strošek proizvedenih izdelkov na dosegu takoj, ko so izdelani in do centa natančno. Vpeljite merljivo učinkovitost za vse akterje, od strojev, zaposlenih, proizvodnih nalogov, izmen do katerekoli druge merljive dimenzije.

Logistika

Vpeljite visoko skalabilen skladiščni sistem z zalogami v realnem času. Povežite skladiščne procese z nabavo, proizvodnjo, marketingom in prodajo ter tako dosežite popolno digitalno transformacijo logistike.

Prodaja

Vpeljite preprost prodajni proces, ki, povezan z ostalimi digitalnimi vsebinami, zagotavlja avtomatizirane prehode med prodajnimi fazami in dokumenti.

Vzdrževanje

Znižajte stroške vzdrževanja naprav in ostalih sredstev s povezovanjem podpore strankam, preventivnih vzdrževalnih procesov in upravljanja z viri. Preprečite okvare ključnih elementov poslovnih in proizvodnih procesov in z avtomatiziranim načrtovanjem zmanjšajte porabo virov.

Projekti

Sodobno projektno upravljanje z različnimi metodologijami, vključenim makro in mikro načrtovanjem ter spremljanjem stroškov.

Kvaliteta

Zagotovite najvišjo stopnjo kakovosti vaših izdelkov in storitev z vpeljavo preverjanja kakovosti v poslovnih procesih. Izognite se okvaram, reklamacijam in kurativnim procesom z brezkompromisno prilagodljivim sistemom kakovosti.

Viri

Upravljajte z viri centralizirano in celovito. Imejte nadzor nad tem, kdo dela kaj, kdaj, kako dolgo in zakaj. Zaznajte odstopanja pravočasno in analizirajte ozka grla ter tako postopno optimizirajte procese.

Sredstva

Obravnavajte izdelke in storitve celovito skozi celotno digitalno preobrazbo in s pomočjo ključnih kazalcev imejte vpogled v razlike v cenah.

Računovodstvo

Enostavni in avtomatizirani računovodski postopki, ki pokrivajo vse, kar vaše podjetje potrebuje.

Znanje

Ne dovolite, da znanje zaposlenih ostaja samo v njihovih glavah. Sprostite pretok znanja med zaposlenimi in tako izboljšajte učinkovitost ter dvignite kakovost vaših izdelkov in storitev.

Povezljivost

Če želite, da vam digitalna preobrazba prinaša dodano vrednost, morajo biti digitalne vsebine povezane. Vse digitalne vsebine Tom PIT.connected so med seboj povezane, tako da se boste stroškom povezljivosti v celoti izognili.

Vedeti morate, da se stroški povezljivosti dveh sistemov raztezajo od nekaj tisoč do nekaj 10.000€. In ker morate storitev plačati obema ponudnikoma, strošek pomnožite z 2. Ob tem pa bodite pozorni: če imate nepovezanih sistemov več, se stroški seveda seštevajo.

Več o povezani digitalizaciji

Konsistentna digitalna izkušnja

Razvajajte svoje uporabnike in jim zagotovite enotno rabo digitalnih vsebin skozi celotno digitalizacijo.

Več sistemov, več izkušenj, daljše učne krivulje


nezadovoljni uporabniki.

En sistem, ena izkušnja, krajše učne krivulje


Tom PIT.connected.
Več o digitalni izkušnji Tom PIT.connected

Brezkompromisna prilagodljivost

Digitalna preobrazba ne pozna kompromisov. Programska oprema se mora v celoti prilagoditi poslovnim procesom, potrebe in zahteve poslovnih okolij pa morajo biti 100% izpolnjene.

Tom PIT.connected z edinstveno tehnologijo na tržišču digitalne vsebine poljubno prilagaja. Brezkompromisno in brez omejitev.

Spoznajte Tom PIT.connected tehnologijo

Nadgradljivost

Digitalna preobrazba zahteva dodajanje digitalnih vsebin po meri. Tudi te morajo biti povezane v celoto, prav tako morajo slediti konsistentni digitalni izkušnji.

Tom PIT.connected ima vgrajeno razvojno okolje, s katerim lahko poljubno dodajate lastne vsebine oz. takšne, ki so specifične samo za vaše poslovno okolje.

Več o razvojnem okolju Tom PIT.connected

Dostopnost

Uporabniki želijo do digitalnih vsebin dostopati od kjerkoli, s katerekoli naprave, kadarkoli, brez nameščanja, vzpostavljanja povezav, konfiguracij in nastavitev.

S Tom PIT.connected boste dosegli prav to; digitalne vsebine so brezpogojno dosegljive iz katerekoli naprave, brez kakršnegakoli nameščanja. Če pa boste digitalizacijo gostili v podatkovnem centru Tom PIT, pa bodo digitalne vsebine na voljo uporabnikom tudi kadarkoli, brez, da bi izgubljali čas in denar s strojno opremo, nastavljanjem omrežij, arhiviranjem in ostalimi skrbniškimi procesi.

Začnite z digitalno preobrazbo še danes

Zaupa nam več kot 100 podjetij vseh velikosti in panog