Digitalne storitve

Z digitalnimi storitvami Tom PIT.connected postanite inteligentnejše, učinkovitejše in hitrejše podjetje.
Digitalne storitve Tom PIT.connected omogočajo, da digitalno podobo podjetja izboljšate na tistih segmentih, ki prinašajo največ dodane vrednosti.

Nadzor delovanja

Spremljajte delovanje naprav, procesov, strojev, industrijskih tiskalnikov in podobno v realnem času ter se na nepravilnosti in zastoje odzovite takoj, ko se pojavijo. Skrajšajte odzivne čase ob nepravilnostih in izboljšajte tako kvaliteto kot tudi učinkovitost.

Več o Tom PIT Nadzoru delovanja

Uporabniki

Imejte vpogled v miselne vzorce vaših uporabnikov in z razumevanjem čustev personalizirajte digitalno izkušnjo vsaki stranki posebej.

Distribucija

Informacije zanesljivo dostavljajte uporabnikom in se strankam, tudi s pomočjo številniih komunikacijskih kanalov, približajte v največji mogoči meri.

Skalabilnost

Poenostavite digitalizacijsko infrastrukturo in znižajte stroške vzdrževanja ter dovolite, da infrastruktura raste sorazmerno z vašim poslovanjem.

Sledenje spremembam

Popoln nadzor nad spremembami ključnih podatkov.

Razvoj

Popolnoma avtomatiziran proces nameščanja, posodabljanja in verzioniranja vaše digitalizacije.

Business network

Vpogled in dostop do rešitev vam primerljivih podjetij, analiziranje dobrih praks in izmenjava izkušenj z ostalimi uporabniki Tom PIT.connected.

Storage

Oblačno shranjevanje in arhiviranje dokumentov, integrirano neposredno v poslovne procese.

Podpora

Izberite tako shemo podpore, ki je sorazmerna z rastjo vašega poslovanja in si zagotovite ustrezno odzivnost.

Začnite z digitalno preobrazbo še danes

Zaupa nam več kot 100 podjetij vseh velikosti in panog