Nadzor delovanja

Zagotovite nadzor nad napravami, procesi, stroji, povezavami, skrajšajte odzivni čas ob zastojih in znižajte stroške poslovanja.
Poslujte z manj izgubami.

Kaj je Nadzor delovanja?

Nadzor delovanja je Tom PIT.connected storitev, ki omogoča nadzor nad delovanjem ciljnih točk (procesi, naprave, stroji, industrijski tiskalniki in podobno) v realnem času ter v primeru negativnih odstopanj takojšnjo odzivnost v obliki alarmiranja in eskalacij. Na ta način boste skrajšali zastoje, minimizirali podatkovne izpade, slabe kose in izmet ter posledično izboljšali tako kvaliteto kot tudi učinkovitost.

Katere so torej bistvene prednosti Nadzora delovanja?

Spremljanje in nadzor v realnem času

Zagotovite popoln pregled nad delovanjem vaših naprav in procesov.

Obveščanje o nepravilnostih

Ob zaznani nepravilnosti bodite preko različnih komunikacijskih kanalov obveščeni takoj, ko se le-te pojavijo.

Hitrejši odzivni čas reševanja napak

Ker imate vse procese in naprave pod nadzorom, sistem alarmiranja pa takoj sporoči njihovo nedelovanje, se tudi odzivni časi znatno skrajšajo.

Pregled analitičnih kazalcev v vsakem trenutku

S pomočjo Nadzora delovanja pridobite vpogled v pogostost pojavljanja napak ali zastojev, število prijavljenih alarmov, povprečen odzivni čas, povprečen čas zastojev in še mnogo več.

Vpogled v delovanje posameznih ciljnih točk

Vsaka ciljna točka vsebuje informacije o pogostosti pojavljanja alarmov, času nastopa alarmov, vzroku alarmov in njihovi razrešitvi.

Kako poteka Nadzor delovanja?

V proizvodnem okolju se pojavlja mnogo strojev, naprav, procesov in ostalih povezav, ki zagotavljajo informacije o delovanju sistema. Nekatere ciljne točke so za delovanje sistema ključnega pomena in lahko v primeru nedelovanja povzročijo ogromne stroške, ki se odražajo v obliki zastojev, slabih kosov in nižje kvalitete izdelkov. Daljša, kot so obdobja nedelovanja, višji so seveda stroški poslovanja.

Z vpeljavo Nadzora delovanja, Tom PIT.connected IoT infrastruktura zazna nepravilnosti in ustvari alarm, ki nato s konceptom alarmiranja pošilja sporočila prejemnikom o zaznani nepravilnosti. Z drugimi besedami: v primeru kakršnihkoli odstopanj, Tom PIT.connected tehnologija zagotovi takojšno odzivnost, kar pomeni, da se reakcijski čas skrajša.

Vpeljite Nadzor delovanja še danes!